Tạp chí công nghệ Việt Nam

Tình và tiền

Một điểm sau cuối trong tình thương là tình và tiền. Tình và tiền là một chuyện vô cùng quan trọng, từ xưa tới nay có nhiều cặp vợ…